Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniajcych ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadaj jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełn możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żdania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźn zgod lub na życzenie Klienta albo na żdanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w zwizku z toczcymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te s zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczaj danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłczyć w swojej przegldarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłczenie tych plików może wpłynć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowuj informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,
  • ostatnio ogldanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzce do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmujc decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własn odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityk prywatności realizowan przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierajcego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotycz wyłcznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszce się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bdź telefonicznie pod numerem .